Vedeli ste...
že kto neochutnal devínsky ríbezlák, nevie čo je láska! :)
sk en

Cenník ochutnávok

Ochutnávka 4 druhov ríbezľových vín *
5 EUR/os.
Ochutnávka 7 druhov ríbezľových vín *
7 EUR/os.
Prednáška o histórii vinohradníctva v Devíne
  • pri ochutnávke 4 vín **
18 EUR
  • pri ochutnávke 7 vín **
24 EUR
Storno pri zrušení ochutnávky alebo objednanej akcie
  • Do 48 hodín pred termínom
bezplatne
  • Do 9 hodín pred termínom
50 %
  • Do 3 hodín pred termínom
75 %
  • Neskôr alebo “no show”
100%

 

* účastníci ochutnávky dostanú letáčik so zoznamom a popisom vín a voucher na nákup vín a ostatných produktov za akciovú cenu

** treba objednať a dohodnúť vopred; pre skupiny nad 24 účastníkov bezplatne

Organizáciu a cenu ochutnávky je možné dohodnúť aj individuálne, najmä v prípadoch, keď je spojená s obedom alebo večerou hostí alebo väčšou akciou.

 

 

Made by TRIAD Advertising. Powered by SIMPLE WEB
Výrobca: