Vedeli ste...
že kto neochutnal devínsky ríbezlák, nevie čo je láska! :)
sk en

Čo dokáže lokálpatriot 1.-5. časť rozhlasového vysielania

Slovenský rozhlas vrámci Príbehu na týždeň | 11.01.2010

O  ľuďoch,  ktorí  sa  snažia  zachytiť  a  zachrániť  veci,  čo  majú  kultúrnu  a  spoločenskú  hodnotu.  Robia  to  preto,  lebo  sú  presvedčení,  že  ak  sa  nezachránia,  mnohé  sa  beznádejne  stratia  a  v  budúcnosti  sa  už  o  nich  nik  nedozvie.  A  tak  sa  angažovali  pri  záchrane  Devína  a  jeho  revitalizácii,  neskôr  nakrúcali  dokumentárne  filmy  o  kultúre  a  umení,  a  najnovšie  obnovujú  tradíciu  devínskeho  "ríbezláku"  pri  Devínskom  spolku  vinárov  a  vinohradníkov.

1. časť http://www.slovakradio.sk/inetportal/web/index.php?stationID=1&page=showNews&id=79010

2. časť http://www.slovakradio.sk/inetportal/web/index.php?stationID=1&page=showNews&id=79080

3. časť http://www.slovakradio.sk/inetportal/web/index.php?stationID=1&page=showNews&id=79118

4. časť http://www.slovakradio.sk/inetportal/web/index.php?stationID=1&page=showNews&id=79198

5. časť http://www.slovakradio.sk/inetportal/web/index.php?stationID=1&page=showNews&id=79238

Made by TRIAD Advertising. Powered by SIMPLE WEB
Výrobca: